Публиковање радова

Само радови који су представљени на конгресу из области 1-4 и области 6, и који су добили позитивну рецензију од стране рецензената из одговарајуће научне области, биће објављени као посебна издања у следећим часописима:

Молимо вас да се региструјете као аутор и изаберете одговарајућу категорију приликом пријављивања рада:
  • Proceedings of 13th SMC - field1
  • Proceedings of 13th SMC - field2
  • Proceedings of 13th SMC - field3
  • Proceedings of 13th SMC - field4
  • Proceedings of 13th SMC - field6.
Представљене радове из области 5 можете послати у часопис The Teaching of Mathematics са напоменом да се ради о 13. Српском математичком конгресу - област 5. Ми би били захвални ако бисте електронску верзију рада представљеног из области 5 закачили као прилог у мејл-у и послали на е-маил адресу: nastava@matf.bg.ac.rs

Крајњи рок за слање коначне верзије рада је 1. септембар, 2014.