Награда

Правилник о додели награда за достигнућа у математичким наукама програмског одбора XIII Српског математичког конгреса

 1. 1. Лица која конкуришу за награду (награде) треба:
  • а) да у години одржавања Конгреса пуне 40 година живота или су млађа
  • б) да су држављани Републике Србије
  • в) да су последњих 10 година већи део времена боравила у Републици Србији.
 2. 2. Награду (награде) додељује Жири који именује Програмски одбор Конгреса.
 3. 3. Кандидат који конкурише за награду или физичка, односно правна лица која са одобрењем кандидата га предлажу за награду, достављају Жирију најкасније до 15.2.2014. године:
  • а) пријаву са доказима о испуњености услова из тачке 1
  • б) сепарат (сепарате) радова којима се конкурише
  • в) евентуално фотокопије радова у којима је рад (радови) цитиран.
 4. 4. Рад (радови) којима се конкурише мора бити самосталан. Уколико рад (радови) има више аутора који сви конкуришу за награду, тада се награда дели на једнаке делове.
 5. 5. Награђени аутори имају пленарно предавање на Конгресу.


Кандидати за награду