DRUŠTVO FIZIČARA NIŠ

O nama

  • Udruženje Društvo fizičara Niš je naučno-stručna organizacija fizičara, inženjera-fizičara i gradjana koji se aktivno bave fizikom.
  • Cilj Udruženja je okupljanje svih fizičara zainteresovanih da zajedničkim radom doprinose razvoju i unapredenju fizike kao nauke, obrazovanja u fizici i primenjene fizike.
  • Udruženje svoju delatnost ostvaruje primarno na teritoriji grad Niša i nišavskog regiona Republike Srbije.
  • Sedište Udruženja je u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta, Odsek za fiziku, 18 000 Niš, Višegradska 33.
  • Rad Udruženja, koje je nekad postojalo, je reaktiviran 19.01.1996. godine kada je za predsednika izabran prof. dr Miroslav Nikolić. Sadašnji predsednik je prof. dr Goran Djordjević.
  • Listu članova Udruženja (2007-2011.) možete videti ovde.
  • Udruženje u okviru svojih aktivnosti svake godine organizuje seminar za stručno usavršavanje nastavnika fizike koji rade u osnovnim i srednjim školama.
  • Od 2001. godine, za članove Udruženja se priprema brošura tipa zbornika radova sa seminara koja u skraćenom vidu sadrži radove prezentovane na seminaru.