Osnovi računarstva (fizika)

Osnovne studije (fizika), 2. godina, zimski semestar

Predmetni nastavnik

dr Marko Petković

Predmetni asistent

Stefan Stanimirović

O predmetu i način polaganja ispita

Literatura za predavanja

  1. Programski paket Mathematica

Dodatna literatura za vežbe

  1. Programski paket Origin