Statistička radionica

Rukovodilac

Dr Biljana Popović, redovni profesor

Sekretar

Miodrag Đorđević , diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku


Statistička radionica Instituta za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu pruža usluge statističke obrade podataka.

Telefon: 018/533-015 lok. 28