Projekat podizanja kapaciteta, promocija i popularizacija fizike i prirodnih nauka


Plan i prezentacije predavanja, 2009.