Projekat podsticanja, promocije i popularizacija fizike i prirodnih nauka u južnoj i jugoistočnoj Srbiji


Fotografije sa predavanja