Stalni seminar o nastavi fizike


Predmet: Didaktika fizike
Tema: O razvoju programa fizike u osnovnim i srednjim školama
Izlagač: Nataša Ilijić
Kratak sadržaj izlaganja:
Datum i vreme: 7.3.2008. godine u 18.00
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike

 

Predmet: Didaktika fizike
Tema: Specifičnosti nastave fizike i odnosi sa drugim predmetima
Izlagač: Nataša Ilijić
Kratak sadržaj izlaganja:
Datum i vreme: 22.2.2008. godine u 18.00
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike

 

Predmet: Didaktika fizike
Tema 1: Obrada rezultata pedagoškog eksperimenta
Izlagač: Nataša Ilijić
Tema 2: Eksperimentalna potvrda Hajzenbergovih relacija neodredjenosti za fotone pomoću He-Ne lasera
Izlagač: Dragiša Nikolić, Gimnazija Pirot
Datum i vreme: 8.2.2008. godine u 18.00
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike

 

Predmet: Didaktika fizike
Tema: Kooperativna nastava: fizika-muzička kultura
Izlagač: Dragana Milićević, Gimnazija Kruševac
Kratak sadržaj izlaganja:
Datum i vreme: 29.12.2007. godine u 17.00
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike

 

Predmet: Didaktika fizike
Tema: Od Bernulija do Gausa i Poasona
Izlagač: Ljubiša Nešić
Kratak sadržaj izlaganja:
Datum i vreme: 30.11.2007. godine u 18.00
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike


Predmet: Didaktika fizike
Tema: Od Bernulija do Gausa i Poasona
Izlagač: Ljubiša Nešić
Kratak sadržaj izlaganja:
Datum i vreme: 23.11.2007. godine u 18.00
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike

 

Tema: Uticaj samoevaluacije učenika na njihov uspeh iz fizike
Izlagač: Tatjana Mišić
Kratak sadržaj izlaganja:
Datum i vreme: 09.11.2007. godine u 20.30
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike

 

Predmet: Didaktika fizike
Tema: Pedagoški eksperiment u nastavi fizike
Izlagač: Nataša Ilijić
Kratak sadržaj izlaganja:
Datum i vreme: 26.10.2007. godine u 18.00
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike

 

Tema: Od Bernulija do Gausa i Poasona
Izlagač: Ljubiša Nešić
Kratak sadržaj izlaganja:
Datum i vreme: 19.10.2007. godine u 18.00
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike

 

Predmet: Didaktika fizike
Tema: Problemsko-razvojna nastava fizike
Izlagač: Nataša Ilijić
Kratak sadržaj izlaganja:
Datum i vreme: 05.10.2007. godine u 18.00
Mesto: Laboratorija za metodiku nastavu fizike