Ljubiša Nešić
UVOD U AJNŠTAJNOVU TEORIJU RELATIVNOSTI

Prirodno-matematički fakultet u Nišu, 2012.

Štampa: MCOPS CENTAR, Niš, 2011. 267 pp
ISBN 978-86-83481-86-6

Na osnovu odluke broj 342/1-01 Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, od 20.4.2011. godine, rukopis je odobren za štampu kao univerzitetski udžbenik.

Uvod

Sadržaj

Literatura

Recenzija

Knjiga se može kupiti u knjižari "Urana" na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, 018-533-015end_of_the_skype_highlighting, lokal 159

Sve primedbe, uočene greške i predlozi za poboljšanje teksta se mogu poslati na mail autora nesiclj@junis.ni.ac.rs

Greške uočene u prvom izdanju

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype