Ljubiša Nešić
PRAKTIKUM
eksperimentalnih vežbi iz fizike

Prirodno-matematički fakultet u Nišu, 2007.

Štampa: Punta, Niš, 2007. 214 pp
ISBN 978-86-83481-48-4

Na osnovu odluke broj 745/1-01 Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, od 10.10.2007. godine, rukopis je odobren za štampu kao pomoćni univerzitetski udžbenik.

Uvod

Sadržaj

Literatura

Recenzija

Knjiga se može kupiti u knjižari "Urana" na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, 018-533-015, lokal 59

Sve primedbe, uočene greške i predlozi za poboljšanje teksta se mogu poslati na mail autora nesiclj@junis.ni.ac.yu