Osnovi geometrije

 


 

Predmetni profesor:

Dr Mića Stanković
Dr Ljubica Velimirović

 

Predmetni asistent:

                    Mr Radmila Krstić

 

Termin za vežbe:

Sreda 730-10

 

Literatura:

 

Način polaganja ispita:

Ispit se polaže pismeno i usmeno. Student tokom godine ima predispitne obaveze: dva kolokvijuma koji vrede po 30 poena. Student koji na predispitnim obavezama ima minimum 30 ostvarenih poena stiče pravo da izadje na usmeni deo ispita. Usmeni deo ispita vredi 40 poena. Student koji nije ostvario prolaz, tj. ima na predispitnim obavezama manje od 30 poena, ili onaj koji hoće da popravi svoje "zaradjene" bodove može da izadje na popravni kolokvijum, po završetku predavanja i vežbi. Na popravnom kolokvijumu student popravlja prvi ili drugi kolokvijum posebno ili oba.  Računa se bolji rezultat. Ako je student ostvario minimum od 30 ostvarenih poena izlazi na usmeni deo ispita. Ako student nije uspeo tokom godine da ostvari pravo da izadje na usmeni deo ispita, tj. ima manje od 30 poena, a više od 18 poena na predispitnim obavezama izlazi na pismeni deo ispita. Student koji i posle popravnog kolokvijuma ima manje od 18 poena na predispitnim obavezama nema pravo da izadje na pismeni deo ispita.

 

Konsultacije u vezi pismenog dela ispita:

Utorak 12-13, sreda 10-11, kabinet 203, 2. sprat.

 

Domaći zadaci:

Domaći zadatak će biti zadat tri puta tokom vežbi. Na svakom od kolokvijuma biće i jedan zadatak sa domaćeg.

 

Obaveštenje:

Rezultati usmenog ispita u aprilskom roku biće u ponedeljak 4.6.2012. u 12h.

 

 

 

Back