Analitička geometrija

 


 

Predmetni profesor:
                    Dr Ljubica Velimirović

 

Predmetni asistent:

                    Dr Milan Zlatanović

 

Literatura:

Termin za vežbe:

Ponedeljak, I grupa 13h-15h, II grupa 15h-17h

 

 

Konsultacije u vezi pismenog dela ispita:

Ponedeljak pre i posle časova, kabinet 202, 2. sprat.

Petak, 12h-13h, kabinet 202, 2. sprat.

Sva pitanja možete slati na mail zlatmilan@pmf.ni.ac.rs

 

Zadaci za vežbu:

 

I kolokvijum Primena analitičke geometrije u planimetriji
Vektori
Transformacije afinih koordinata
Prava i ravan

 

II kolokvijum Krive u ravni i prostoru
Površi
Svođenje jednačine na kanonski oblik
Afine transformacije

 

Zadaci za domaći:

 

I kolokvijum Domaći
II kolokvijum Domaći

 

Zadaci za dodatni rad:

 

Prostori većih dimenzija

 

 

 

Molim vas da ukoliko uočite štamparske ili neke druge greške u materijalu ili ako imate bilo kakvih primedbi ili sugestija, o tome obavestite autora na mail zlatmilan@pmf.ni.ac.rs

Svaki vaš komentar biće od velikog značaja.

 

 

Prvi kolokvijum-zadaci

 

 

Back