Popularna predavanja

Spisak popularnih predavanja koja sam održao. Ukoliko vas zanimaju materijali sa nekog kod predavanja koji nisu dostupni ovde na sajtu, možete me kontaktirati putem e-maila.

Petnica Science Center

 1. Linearno programiranje i Simplex metod
 2. Ramanujan, najveći indijski matematičar
 3. Particije prirodnih brojeva i primene
 4. Programski paket Mathematica i primene
 5. Metode matematičkog programiranja i primene
 6. Računarska geometrija
 7. Nauka, matematika i Mathematica u svakoj prilici [PDF]
 8. Pokrivanje sfere kalotama [PDF]
 9. Teorija informacija i kodiranje
 10. Numerička matematika [PDF]

Ostala predavanja

 1. Mogućnosti i primene programskog paketa matematika, Ciklus predavanja "Popularizacija matematike", Niš, 2008
 2. Nauka, matematika i Mathematica u svakoj prilici, Festival "Nauk nije bauk", Niš, 2010 [PDF]
 3. Fraktali - konačno u beskonačnom, Festival "Nauk nije bauk", Niš, 2011 [PDF]
 4. Ne dirajte moje sfere, Festival "Nauk nije bauk", Niš, 2012 (with David (Dragoljub) Pokrajac).
 5. Kompresija podataka: Da li su bitovi stišljivi?, Niš / Surdulica, 2015 [PPT]
 6. Kako pobediti u “Gluvim telefonima” - Pouzdan prenos podataka kroz nepouzdan medijum, Festival "Nauk nije bauk", Niš 2018.

Dodatna nastava za srednjoskolce

 1. Link