Teorija programskih jezika

Master studije (računarske nauke), 1. godina, zimski semestar

Predmetni nastavnik

dr Marko Petković

Predmetni asistent

Aleksandar Trokicić

Literatura za predavanja

  1. J. Sharp, Microsoft Visual Studio 2012: Step by Step, Microsoft Press, 2013.
  2. J. Sharp, Microsoft Visual Studio 2010: Step by Step, Microsoft Press, 2010.
  3. H. Schildt, C# 4.0 The complete reference, McGraw-Hill, 2010.

Odabrani studentski projekti