Operaciona istraživanja

 

 

 

 

Predmetni profesor:

dr Predrag S. Stanimirović

 

 

Predmetni asistent:

Marko D. Petković

 

 

Termin za računske vežbe:

                    Sreda, 12h15min-14h,

                    Gornji računski centar.

 

 

Konsultacije u vezi pismenog dela ispita:

Utorak, 9h-11h, kabinet 209, 2. sprat.

 

 

Računske vežbe:

 

1. Teorija igara

1.1. Matematičke igre

1. Razni zadaci (sa rešenjima) [PDF]

1.2. Matrične igre

1. Neki zadaci sa elementima teorije (ne svi radjeni na vežbama)

2. Odredjivanje gornje i donje cene matrične igre [nb]

3. Crtanje grafika kod grafičkog metoda [nb]

 

2. Transportni problem

 

3. Celobrojno programiranje

 

4. Lokacijski problemi

 

5. Mrežno planiranje

 

6. MS Project

 

 

      

Vesti:

 

Školska 2007/08 godina: