Informatika (3. i 4. grupa)

 

 

 

 

Predmetni profesor:

dr Branimir Todorović

 

 

Predmetni asistent:

Marko D. Petković

 

 

Termin za vežbe:

Utorak, 17h-19h

Donji računski centar

 

 

Način polaganja ispita:

Ispit se polaže pismeno i usmeno.

Pismeni deo ispita se polaže u računskom centru.

Kriterijum za prolaz na pismenom delu ispita: 50% ostvarenih bodova.

 

 

 

Konsultacije u vezi pismenog dela ispita:

Utorak, 9h-11h, kabinet 209, 2. sprat.

 

 

Nagradni zadaci:

Studenti koji dolaze na vežbe biće u prilici da rešavanjem odredjenjih nagradnih zadataka (na vežbama ili kod kuće) osvoje dodatne poene koji će se sabirati sa poenima ostvarenim na pismenom delu ispita. Maksimalan broj bonus poena je 20.

 

1. (+8 bodova na pismenom ispitu):

Napisati kraći tekst (jedna do dve pisane strane A4 formata) o XML dokumentima.

Tekst mora da sadrži sledeće:

Od čega je skraćenica XML,

Kratak opis strukture XML dokumenta,

Nekoliko mogućih primena XML dokumenata,

Primer jednog kraćeg XML dokumenta.

Da bi dobio dodatne poene, student mora da odgovori na pitanja vezana za napisani tekst koja mu postavi predmetni asistent.

Konkurs je otvoren do kraja 1. semestra.

 

 

Materijali za vežbe:

 

Uvodna prezentacija (nije potrebno za ispit :) ): [PDF]

Detaljniji plan rada: [PDF]

Primeri ispitnih zadataka iz dela vezanog za Windows: [PDF]

Literatura za Word:

Slajdovi za Word (pokrivaju oko 95% gradiva) [PDF]

Razni kursevi za Word [ZIP] (12MB)

 

Vežbe iz Worda:

 

Vežba za formatiranje paragrafa1:

Samo tekst: [DOC]                    Formatirana verzija: [DOC] [PDF]

 

Vežba za formatiranje paragrafa2:

Samo tekst: [DOC]                    Formatirana verzija: [DOC]

 

Vežba za unošenje slika u tekst i formatiranje slika:

Samo tekst: [DOC]                    Formatirana verzija: [DOC] [PDF]

 

Vežba za unošenje i formatiranje tabela:

Samo tekst: [DOC]                    Formatirana verzija: [DOC] [PDF]

 

Vežba kao na ispitu 1:

Samo tekst: [DOC]                    Formatirana verzija: [DOC] [PDF]

                    

Vežba kao na ispitu 2:

Samo tekst: [DOC]                    Formatirana verzija: [DOC] [PDF]

 

Vežba kao na ispitu 3:

Samo tekst: [DOC]                    Formatirana verzija: [DOC] [PDF]

 

Vežba kao na ispitu 4:

Samo tekst: [DOC]                    Formatirana verzija: [DOC] [PDF]

 

 

Blanketi iz predhodnih rokova:

 

Školska 2006/07 godina (primena računara u biologiji):

 

1. Kolokvijum:

Tekst zadatka i formatirana verzija: [DOC] [PDF]                   Neformatirana verzija: [DOC]

 

2. Kolokvijum:

Tekst zadatka i formatirana verzija: [DOC] [PDF]                   Neformatirana verzija: [DOC]

 

Jun 1:

Tekst zadatka i formatirana verzija: [DOC] [PDF]                   Neformatirana verzija: [DOC]

 

Predrok:

Tekst zadatka i formatirana verzija: [DOC]                              Neformatirana verzija: [DOC]

 

Predrok 2:

Tekst zadatka i formatirana verzija: [DOC]                              Neformatirana verzija: [DOC]

 

Januar:

Tekst zadatka i formatirana verzija: [DOC]                              Neformatirana verzija: [DOC]

 

 

 

 

  

 

Vesti:

 

Školska 2007/08 godina:

 

(29.11.2007) Predrok će biti održan dana 02. 12. 2007 u 19h. Vreme za izradu je 1h15min.

(08.01.2008) Drugi termin za predrok je utorak 15. 01. 2008 u 17h.