Primena računara u biologiji

 

 

 

 

Predmetni profesor:

dr Marko D. Petković

 

 

Predmetni asistent:

Dejan Mančev

 

 

Mesto i vreme održavanja nastave:

Utorak, 16h-18h

Donji računski centar

 

 

Način polaganja ispita:

Dva kolokvijuma, usmeni deo ispita

 

 

Konsultacije:

Posle časova

 

 

Literatura za predavanja:

 

1. Microsoft Excel

1. Vežbe radjene na časovima predavanja [ZIP]

2. Dodatne vežbe [ZIP]

3. Dodatna literatura za Excel [ZIP]

 

2. Matematička statistika u programu Microsoft Excel

 

3. Programski paket Statistica

 

4. Osnove baza podataka i program Microsoft Access

 

5. Osnove bioinformatike

 

 

Vesti:

 

Školska 2009/10 godina: