Uvod u numeričku analizu

Osnovne studije (informatika), 3. godina, zimski semestar

Predmetni nastavnik

dr Marko Petković

Predmetni asistent

dr Jovana Nikolov-Radenković

Plan i program

Literatura za predavanja i vežbe

  1. Marko Petković, Algoritmi numeričke analize, Prirodno-Matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, 2013.
  2. Gradimir V. Milovanović, Numerička analiza I. deo, Naučna knjiga, Beograd, 1991. (treće izdanje)
  3. Gradimir V. Milovanović, Numerička analiza II. deo, Naučna knjiga, Beograd, 1991. (treće izdanje)
  4. Gradimir V. Milovanović, Milan A. Kovačević, Miodrag M. Spalević, Numerička matematika - zbirka rešenih problema, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2003.