Идемо даље!

 

Потрага за знањем се наставља!

 

 

Време:

2006.

+ 1 = година Тесле

 

 

Место: Гимназија

Светозар Марковић

Начин: Одељење за ученике са посебним склоностима за физику и природне науке

 

 

Да ли си један од оних који трагају за одговорима? Да ли те интересује како функционишу најмодернији компјутери и сателити? Желиш ли да наслутиш судбину Васионе? Да урониш у свет кваркова и боја? Да ли те провоцира прича о људском геному? Да ли је могуће зауздати цунами или предвидети ерупцију вулкана?...

 

Предлажемо ти да наставиш своје трагање са нама. Ове године, у једну од најбољих гимназија у Нишу - Светозар Марковић, уписаће се 20 нових ученика у одељење за ученике са посебним склоностима за физику и природне науке. Зашто и ти не би био један од њих? Буди део нове, четврте генерације одважних која ће се придружити својим претходницима у заједничкој мисији!

 

Да, све то лепо звучи. Али, да ли је то одељење само за оне занесене лепотом и тајнама природе? Не, то је такође најбољи начин да се припремиш за будуће студије.

 

Иницијатор оснивања оваквог одељења је Одсек за физику Природно-математичког факултета (ПМФ) у Нишу. А о њима нешто касније....

 

Шта је то што издваја ово одељење од осталих?

 

-Стицање потпунијих знања из области природно-математичких наука,

-одлична припрема за такмичења из природних наука,

-развијање стваралачких способности и логичког размишљања,

-темељан и стручан рад са професорима из Ниша, Србије, ... .

-део наставе се изводи на факултетима и институтима,

-наставу изводе одабрани професори Гимназије и професори и асистенти са Универзитета у Нишу,

-ближи, индивидуални контакт професора са ученицима,

-могућност менторског рада...

-смањен обим и тежина градива из друштвених наука,

-бројна предавања гостујућих научника, излети и међународна сарадња.

 

Шта се учи у одељењу?

 

Осим обавезних наставних предмета као што су српски језик и књижевност, енглески језик, филозофија итд., посебна пажња је посвећена настави физике, математике, информатике и природних наука.

 

Настава физике је модернизована и организована у блоковима: предавања, рачунске вежбе, лабораторијски практи-кум и рад у рачунарском центру. Осим тога, програми из математике, информатике, астрономије и биохе-мијских наука су интересантни и разно-врсни.

Обратите пажњу и на следеће:

 

Током школовања предвиђене су стручне екскурзије (Институт за физику у Земуну, Институт за нуклеарне науке у Винчи,...). Одсек за физику ПМФ-а у Нишу захваљујући сарадњи са светски познатим институтима за физику CERN у Женеви и ICTP у Трсту, Универзитетом у Солуну, планира и организовање краћих екскурзија у иностранству. Најбољи ученици се награђују књигама, стипендијама... Од 1.1.2005. године, рад овог одељења помаже UNESCO-ROSTE из Венеције у сарадњи са Подружницом Друштва физичара Србије Ниш.

 

Уписали сте се у ово одељење, завршили...шта даље?

 

Наставни планови и програми дају изванредну основу за даље професио-нално опредељење и пружају моћност уписа на велики број факултета: ПМФ (физика, хемија, математика, биологија и географија), Електронски, Машински, Факултет за физичку хемију, Медицински, Фармацеутски, Ветеринар-ски, Грађевинско-архитектонски,...

О Одсеку за физику

 

Одсек за физику Природно-математичког факултета са тридесетак научних радника, представља носиоца активности око Одељења. Наставници и сарадници Одсека постижу значајне научне резултате, прате савремене трендове у физици, учествују на међународним скуповима и усавршавају се на светским институтима. Одсек за физику планира посебно опремљен простор за Ваш рад.

 

И коначно о упису у одељење

 

Кандидати се уписују у одељење према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и претходном школовању. У оквиру пријемног испита полажу се посебни тестови из физике и математике по програмима основне школе. Најбоље рангиране на пријемном испиту очекују награде. Пријављивање за полагање испита ће бити дефинисано текстом конкурса за упис у средње школе и биће у Гимназији Светозар Марковић. Тестови из математике и физике се полажу пре полагања тестова из српског и математика за упис у остале средње школе.

 

Кандидати остварују највише по 60 бодова из сваког дела пријемног испита, односно најмање по 30 бодова из сваког дела пријемног испита.

 

Одсек за физику у сарадњи са Гимназијом организује припремну наставу за заинтересоване ученике.

 

За додатне информације обрати се на адресу:

 

Гимназија Светозар Марковић, Ниш

Телефон: 018-354-396

 

Природно-математички факултет

Телефон: 018-533-015 локал 47

E-mail: f_odeljenje@pmf.ni.ac.yu

http://www.pmf.ni.ac.yu/f_odeljenje

 

Коначно, позивамо вас да у години Николе Тесле, упишете одељење за ученике са посебним склоностима ка природним наукама. Придружите нам се у трагању за одговорима на питања која голицају нашу машту!

 

Mulder's Poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истина је тамо негде!

То можда и није тако далеко(?!)