Odeljenje IV8, Gimnazija "Svetozar Marković"

 

Razredni starešina, Živković Ljiljana, profesor engleskog jezika

Učenici:

1. Miroslav Milošević, miroslakicer@yahoo.com, Visoka tehnička škola strukovnih studija
2. Stefan Miladinović, kefaurezinanisboy@yahoo.com, Vojna akademija, Beograd
3. Emilija Petronijević, dostojevska@hotmail.com, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
4. Marija Grofulović, marijagrofulov@gmail.com, fizika na PMF u Nišu
5. Miloš Jonić, joniccicak@verat.net, fizika na PMF u Nišu
6. Miloš Igrutinović, igrutin06@yahoo.com, Gradjevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu
7. Miloš Stojanović, maksimilijanster@gmail.com, fizika na PMF u Nišu
8. Andjela Naelbandian, biologija na PMF u Nišu
9. Nikola Jončić, jovca2005@yahoo.com, Saobraćajni fakultet u Beogradu