Program javne odbrane maturskih radova učenika obdarenih za fiziku, odeljenja IV8, gimnazije "Svetozar Marković"

6.6.2009. godine, Prirodno-matematički fakultet, Crvena sala

 

     

Vreme

UČENIK

i naslov rada

Komisija

12.00-12.15

NIKOLA JONČIĆ

Programski paket MATHEMATICA i primene u mehanici

Marko Petković
Dejan Aleksić
Ljiljana Živković

12.15-12.30

MARIJA GROFULOVIĆ

Žiroskopski efekat

Dragan Gajić
Dragana Jelenković
Ljiljana Živković

12.30-12.45

MILOŠ STOJANOVIĆ

(Near Earth Object)

Dragan Gajić
Dragana Jelenković
Ljiljana Živković

12.45-13.00

MIROSLAV MILOŠEVIĆ

Evolucija masivnih zvezda

Dragan Gajić
Dragana Jelenković
Ljiljana Živković

13.00-13.15

MILOŠ IGRUTINOVIĆ

Kvazari

Dragan Gajić
Dragana Jelenković
Ljiljana Živković

13.15 - 13.30

PAUZA

13.30 -13.45

MILOŠ JONIĆ

Milneov kosmološki model

Ljubiša Nešić
Goran Djordjević
Ljiljana Živković

13.45 -14.00

EMILIJA PETRONIJEVIĆ

Kvantni tranzistori

Goran Ristić
Jugoslav Karamarković
Ljiljana Živković

14.00 -14.15

STEFAN MILADINOVIĆ

Orhideje okoline grada Niša

Ana Savić
Zorica Stojanović-Radić
Ljiljana Živković

14.15-14.30

ANĐELA NAELBANDIAN

Organi za proizvodnju zvuka kod insekata

Ana Savić
Zorica Stojanović-Radić
Ljiljana Živković