2003-2004.

 

Veljić Vladimir,
Pavlović Vladan,
Stefanović Stefan, predsednik odeljenjske zajednice,
Vukanović Marko,
Mitrović Milena,
Jocić Emilija,
Sibinović Marija,
Marković Aleksandra,
Veljković Anita,
Ristić Aleksandra,
Jovanović Tamara,
Kostadinov Jelena,
Živić Aleksandra,
Cincarević Dušica,
Janković Martina,
Stojanović Sanja,
Lazarević Nataša,
Paunković Milan