Dragi učenici,


obaveštavamo vas da u subotu, 28.10.2006. godine počinjemo sa pripremama za takmičenja iz fizike za učenike srednjih škola, tako da možete, u skladu sa njihovim rasporedom, da prisustvujete časovima nezavisno od toga koji razred trenutno pohadjate.

Pripreme će, za sada, biti obavljane svake druge subote, u prostoriji broj 301. Odseka za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Višegradska 33, a početni raspored je sledeći:

subota 28.10.2006. godine
u 10.00 Ljubiša Nešić (Mehanika i teorija relativnosti)
u 11.30 Dejan Dimitrijević (Elektromagnetizam i optika),


subota 11.11.2006. godine
u 10.00 Ivan Mančev (Mehanika i termodinamika)
u 11.30 Goran Djordjević (Fizika mikrosveta)


O eventualnim promenama ćete biti obaveštavani u okviru ovih termina i/ili putem sajta odeljenja http://www.pmf.ni.ac.yu/f_odeljenje.

Kako su pripreme za takmičenja deo aktivnosti "škole fizike" i "projekta promocije i popularizacije fizike i prirodnih nauka", ovim aktivnostima mogu da prisustvuju i učenici drugih gimnazija i srednjih škola u Nišu.