RASPORED PRIPREMNE NASTAVE ZA UCENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA
ZA FIZIKU- PETAK - 14. 5. 2004. godine - 19,3o casova, MATEMATIKA

- SREDA - 19. 5. 2004. godine - 19,3o casova, FIZIKA

- PETAK - 21. 5. 2004. godine - 19,3o casova, FIZIKA

- SUBOTA - 22. 5. 2004. godine - 11,oo casova, MATEMATIKA

- SREDA - 26. 5. 2004. godine - 19,3o casova, MATEMATIKA

- UTORAK - 2. 6. 2004. godine - 19,3o casova, FIZIKA


ZA SVE DODATNE INFORMACIJE OBRATITI SE NA TELEFON ŠKOLE 547-433 I 547-088.