Dragi učenici,


obaveštavamo vas da u subotu, 11.12.2010. godine počinjemo sa pripremama za takmičenja iz fizike za učenike srednjih škola, tako da možete, u skladu sa njihovim rasporedom, da prisustvujete časovima nezavisno od toga koji razred trenutno pohadjate.

subota 11.12.2010. godine, prostorija broj 301. i 501. na PMF, Višegradska 33,

09.15-11.00 Goran Djordjević (Fizika mikrosveta)
10.00-12.00 Ljubiša Nešić (Mehanika i teorija relativnosti - zadaci)
12.00-13.00 Goran Djordjević (Fizika mikrosveta)


O eventualnim promenama ćete biti obaveštavani u okviru ovih termina i/ili putem sajta odeljenja http://www.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje.

Kako su pripreme za takmičenja deo aktivnosti "škole fizike" i "projekta promocije i popularizacije fizike i prirodnih nauka", ovim aktivnostima mogu da prisustvuju i učenici drugih gimnazija i srednjih škola u Nišu.