Dragi učenici,

naredni termin za pripremu za takmičenja je

subota 16.02.2007. godine
u 10.00 Dejan Dimitrijević (kretanje naelektrisanja u električnom polju),
u 11.30 Goran Djordjević (Šredingerova jednačina i radioaktivni raspadi),
u 13.00 Ljubiša Nešić (Teorija relativnosti)

Kako su pripreme za takmičenja deo aktivnosti "škole fizike" i "projekta promocije i popularizacije fizike i prirodnih nauka", ovim aktivnostima mogu da prisustvuju i učenici drugih gimnazija i srednjih škola u Nišu.