Dragi učenici,

naredni termin za pripremu za takmičenja je

subota 16.12.2006. godine


u 10.00 Goran Djordjević (Fizika mikrosveta)
u 11.30 Dejan Dimitrijević (Elektromagnetizam i optika),

 

Kako su pripreme za takmičenja deo aktivnosti "škole fizike" i "projekta promocije i popularizacije fizike i prirodnih nauka", ovim aktivnostima mogu da prisustvuju i učenici drugih gimnazija i srednjih škola u Nišu.