Dragi učenici,

naredni termin za pripremu za takmičenja je

petak 23.01.2009. godine
u 13.30 Željko Mladenović (kinematika rotacionog kretanja, zadaci i rešenja),

Kako su pripreme za takmičenja deo aktivnosti "škole fizike" i "projekta promocije i popularizacije fizike i prirodnih nauka", ovim aktivnostima mogu da prisustvuju i učenici drugih gimnazija i srednjih škola u Nišu.