Dragi učenici,

naredni termin za pripremu za takmičenja je

subota 17.01.2009. godine
u 10.00 Ivan Mančev (kinematika),
u 12.00 Vladan Pavlović (termodinamika, formule i zadaci)

Kako su pripreme za takmičenja deo aktivnosti "škole fizike" i "projekta promocije i popularizacije fizike i prirodnih nauka", ovim aktivnostima mogu da prisustvuju i učenici drugih gimnazija i srednjih škola u Nišu.