Dragi učenici,


obaveštavamo vas da u subotu, 27.10.2007. godine počinjemo sa pripremama za takmičenja iz fizike za učenike srednjih škola, tako da možete, u skladu sa njihovim rasporedom, da prisustvujete časovima nezavisno od toga koji razred trenutno pohadjate.

Pripreme će biti obavljane, po pravilu i prema rasporedu koji će biti objavljivan na ovom sajtu, u prostoriji broj 301. Odseka za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Višegradska 33, a početni raspored je sledeći:

subota 27.10.2007. godine
u 17.00 Ljubiša Nešić (Mehanika i teorija relativnosti)

subota 10.11.2007. godine
u 11.00 Vladan Pavlović (Zadaci sa olimpijada iz fizike)
u 13.00 Dejan Dimitrijević (Elektromagnetizam)

O eventualnim promenama ćete biti obaveštavani u okviru ovih termina i/ili putem sajta odeljenja http://www.pmf.ni.ac.yu/f_odeljenje.

Pripreme za takmičenja su deo aktivnosti "škole fizike" i "projekta promocije i popularizacije fizike i prirodnih nauka", kao i Podružnice DFS Niš kroz projekat saradnje sa UNESCO-BRESCE Venecija, broj 875.854.7. Ovim aktivnostima mogu da prisustvuju i zainteresovani učenici drugih gimnazija i srednjih škola u Nišu.