Nastavnici odeljenja obrazovnog profila "učenici obdareni za fiziku",
školska 2007/2008. godina

 

1. razred

Matematika, mr Dejan Ilić, ilicde@ptt.yu
Osnovi mehanike i termodinamike, prof. dr Dragan Gajić, dgaja@junis.ni.ac.yu
Računski praktikum I, prof. dr Ivan Mančev, mancev@pmf.pmf.ni.ac.yu
Laboratorijski praktikum I, prof. dr Miodrag Radović, mkradovic@junis.ni.ac.yu
Informatika, Predrag Nikolić, pedja@pmf.ni.ac.yu

2. razred

Matematika, dr Lidija Rančić, rlidija@elfak.ni.ac.yu
Biologija, Ana Savić, anasavic123@yahoo.com
Elektromagnetizam i optika, dr Tatjana Jovanović, avakimjan@junis.ni.ac.yu
Računski praktikum II, mr Dejan Dimitrijević, dimke@junis.ni.ac.yu
Laboratorijski praktikum II, mr Saša Gocić, gsasa@pmf.ni.ac.yu
Informatika, dr Aleksandar Cvetković, aca@elfak.ni.ac.yu

3. razred

Matematika, dr Ljiljana Radović, liki@masfak.ni.ac.yu
Biologija, Zorica Stojanović-Radić, lab3zmm@yahoo.com
Fizička elektronika, prof. dr Goran Ristić, goranristic@elfak.ni.ac.yu
Mehanika sa teorijom relativnosti, dr Ljubiša Nešić, nesiclj@junis.ni.ac.yu
Atomska i molekularna fizika, mr Ljiljana Kostić-Stajković, kosticlj@yahoo.com
Informatika, Marko Petković, dexterofnis@gmail.com

4. razred

Matematika, mr Miodrag Djordjević, dmiodrag@pmf.ni.ac.yu
Biologija, dr Slaviša Stamenković, sslavisa@pmf.ni.ac.yu
Astronomija, prof. dr Dragan Gajić, dgaja@junis.ni.ac.yu
Fizika mikrosveta , prof. dr Goran Djordjević, gorandj@junis.ni.ac.yu
Modeliranje u fizici, prof. dr Jugoslav Karamarković, fizika@gaf.ni.ac.yu
Informatika, Dejan Aleksić, dejan_aleksic@yahoo.com