Odbrana maturskih radova IV8, gimnazije “9. maj
15.6.2007. godine, Prirodno-matematički fakultet, Crvena sala

Komisija: Stamenković Mimica, Mila Doganović i Dragan Gajić

vreme

Učenik

Mentor

9.00 – 9.20

TAMARA JOVANOVIĆ, (photos: 1, 2)

Aktivnost Sunca, (ppt, pdf, html)

Dragan Gajić

9.20 – 9.40

ANDRIJA MILUTINOVIĆ, (photos: 1, 2)

Komete

Dragan Gajić

9.40 – 10.00

MILAN PAUNKOVIĆ, (photo: 1, 2, 3)

Saturnov Titan

Dragan Gajić

10-10.20 PAUZA

Komisija: Stamenković Mimica, Mila Doganović i Goran Ristić

10.20 – 10.40

MARKO VUKANOVIĆ, (photos: 1, 2, 3)

Bipolarni tranzistori

Goran Ristić

10.40 – 11.00

MILOŠ MRVIĆ, (photos: 1, 2)

Poluprovodnici

Goran Ristić

11.00 – 11.40

VLADAN PAVLOVIĆ, (photos: 1, 2)

Laseri (ppt, pdf, html)

Goran Ristić

11.40 – 12.00

ALEKSANDRA RISTIĆ, (photos: 1, 2, 3, 4)

Poluprovodnička dioda,

Goran Ristić

12.00-12.20

PAUZA

Komisija: Miodrag Radović, Mila Doganović i Predrag Dimitrijević

12.20 – 12.40

 MARIJA SIBINOVIĆ, (photos: 1, 2, 3, 4)

Nikola Tesla  - genije za sva vremena (ppt, pdf, html)

Predrag Dimitrijević

Komisija: Miodrag Radović, Mila Doganović i Ljiljana Kostić-Stajković

12.40 -13.00

DUŠICA CINCAREVIĆ, (photos: 1, 2)

Rendgensko zračenje, (ppt, pdf, html)

Ljiljana Kostić- Stajković

13.00 – 13.20

MILENA MITROVIĆ, (photos: 1, 2)

De Broljevi talasi, (ppt, pdf, html)

Ljiljana Kostić- Stajković

13.20-13.40

EMILIJA JOCIĆ, (photos: 1, 2, 3)

Fotoelektrični efekat, (ppt, pdf, html)

Ljiljana Kostić- Stajković

13.40- 14.00 PAUZA

14.00-14.20

VLADIMIR VELjIĆ, (photos: 1, 2, 3)

Modeli atoma vodonika, (ppt, pdf, html)

Ljiljana Kostić- Stajković

14.20-14.40

 ALEKANDRA ŽIVIĆ, (photos: 1, 2, 3)

UV zračenje, (ppt, pdf, html)

Ljiljana Kostić- Stajković

Komisija: Miodrag Radović, Mila Doganović i Jugoslav Karamarković

15.00-15.20

SRĐAN MICIĆ, (photo: 1)

Odzivi RL i RC kola

Jugoslav Karamarković

Ostale fotografije sa odbrane radova