О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕЗаказује се Изборна Скупштина Друштва математичара Србије подружнице Ниш, у суботу 28. априла 2007. год. са почетком у 10 сати, на Природно математичком факултету, Вишеградска 33, са дневним редом:

1. Избор радног Председништва,

2. Представљање кандидата за председника,

3. Избор председника ,

4. Избор скретара Подружнице,

5. Избор Управног и Надзорног одбора.

Заинтересовани кандидати за председника треба да до 13. 04. 2007. год. доставе своју кандидатуру, са биографијом и предлогом свог двогодишњег плана рада, електронском поштом на адресу:
dms-nis@pmf.ni.ac.yu , или поштом, на адресу: проф. Ивану Јовановићу, ПМФ, Ниш, Вишеградска 33.

Делегате за Скупштину Подружнице, у писаној форми, предлажу Активи школа-факултета, тако да на сваких пет започетих чланова имају право на једног делегата, сагласно Статуту. Чланови Подружнице који могу бити изабрани за делегата су они чланови који су регулисали чланарину до 17.03.2007.године. Имена чланова Подружнице могу се видети на сајту Подружнице: www.pmf.ni.ac.yu (linkovi, Društvo matematičara Srbije – Podružnica Niš, Seminari, (28.04.2007) Izborna skupština). На истој адреси може се видети и структура делегата (по Активима) коју Вам поштом шаљемо уз ово обавештење.

Напомена: Календар такмичења и Ускршњи распуст утицали су на одређивање термина одржавања Скупштине.

У вези семинара „ Усавршавање наставника основних и средњих школа из математике и информатике“ требало би да Активи, до ове Скупштине, доставе број заинтересованих наставника. Ово је потребно ради припреме и организације семинара (термин је у првој половини маја ове године).

У Нишу,                                                                                             Извршни одбор ДМС подружница Ниш

02.04.2007.год.


PMF